Κάθε παιδί, κι ένας Χριστός | Ένα μήνυμα για τα Χριστούγεννα

Ένα μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα. Το gif είναι ελεύθερο προς κοινοποίηση για όλους ή χρήση από εκπαιδευτικούς στην τάξη και στη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

[Η ιδέα και το υλικό πηγάζουν από μια σχολική δράση που επιμελήθηκα στο παρελθόν]